Den vigtigste linje - er måske den boglige!

Boglige fag

DE BOGLIGE FAG er målrettet de gymnasiale ungdomsuddannelser:

 • alment gymnasium
 • hhx
 • htx
 • hf

Så check det lige: Dine boglige fag på BGI kommer til at fylde en del. Både på dit skema og i dit hoved.

I idrætsundervisningen får du trænet din krop og dine muskler. I de boglige fag tanker du hjernen op.

Prøveforberedende fag

Vi prioriterer de prøveforberedende fag højt – og derfor er undervisningen intens, men også spændende.
Når skoleåret slutter, går du enten op til Folkeskolens Afgangsprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasse prøve (FP10).

Er du nysgerrig, kan du allerede nu se nærmere på de enkelte fag nedenfor – samt under indholdsplanerne.

Læs mere om:

Dansk

I dette fag bliver du hurtigt (endnu) bedre – både mundtligt og skriftligt. Du får tjek på at udpege problemer og stille kritiske spørgsmål til de emner, du og klassen arbejder med.

Engelsk, tysk og fransk

Øvelse gør mester – og i disse fag får du indsigt i kulturen og praktisk erfaring med sproget. Åbn munden og slå tungen løs; vi skal tale en masse tysk, engelsk og fransk sammen. Og du kommer også til at styrke dine skriftlige sprogfærdigheder.

Matematik

Faget handler faktisk (også) om helt konkrete ting i din verden – som du måske ikke er klar over endnu. Snart kan du bruge og forstå matematikken i sammenhænge, som er relevante i din dagligdag. Men også i forbindelse med en række ting i samfundet og naturen. Du bliver overrasket …

Fysik

Er du allerede vild med fysik? Eller … hm, hænger det dig ud af halsen? Som med alle dine andre fag bliver også fysik helt anderledes på BGI, end det du kender fra din folkeskole. Du kommer bl.a. til at opleve fysik i praksis – fx i relation til en række naturfænomener og tekniske opgaver.

10. klasse

Mens du går på BGI, skal du følge timer i dansk, matematik og engelsk, som er obligatoriske fag. Fysik og tysk er valgfag, og eventuel tilmelding i disse to fag er bindende. Vi forventer, at du går op til prøve i de fag, du følger undervisning i.

9. klasse

Du skal aflægge to prøver i dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Desuden aflægger du to prøver, som bestemmes af Undervisningsministeriet – ved udtrækning blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi, idræt, fransk og tysk.

Prøvefagene i 9. klasse

Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne i folkeskolen aflægge syv obligatoriske prøver. De består af fem bundne prøver og to prøver, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen finder ved hjælp af elektronisk lodtrækning.

De fem bundne prøver:

 • Dansk læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling
 • Dansk, mundtlig
 • Matematik, skriftlig
 • Engelsk, mundtlig
 • Fysik/kemi, mundtlig

To prøver til udtræk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udtrækker én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok:

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Kristendomskundskab
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig
 • Idræt

Naturfaglig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig

Eleverne og faglærerne må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket en uge, inden de skriftlige prøver begynder.

Læs mere om de anderledes dage og uger i løbet af skoleåret i menuen til venstre.