Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

BGI Gymnastik Cup

Lørdag den 16. november åbner BGI akademiet dørene op for en stor gymnastikdag, hvor både konkurrence- og opvisningshold kan få lov at prøve kræfterne af med det, der bliver arbejdet på hjemme i hallerne. Det er en dag, hvor både begyndere og de mere rutinerede kan teste formen af.

Det specielle ved BGI Gymnastik Cup er, at det er en gymnastikdag, hvor både opvisnings- og konkurrencehold kan deltage i konkurrencen, eller helt vælge blot at deltage for oplevelsens skyld.

Hvad end man vælger, så håber vi at give holdet og den enkelte gymnast en fantastisk dag. 

Tilmeld dig her
56363568_2249475861755627_8073997921831354368_n.jpg

Det værdifulde i BGI’s Gymnastik Cup

Det skal være sjovt at træne

Når de små gymnaster bliver spurgt, hvorfor går du til gymnastik, så svarer de fleste, at det er for ”at have det sjovt og for at være sammen med mine venner.”

Vi på BGI akademiet går ind for, at gymnastik skal være sjovt, uanset om det er konkurrencegymnastik, opvisningsgymnastik, eller træning af gymnastik uden et direkte formål.

Det er okay at fejle

For at blive bedre, må man arbejde på det man endnu ikke er god til. Og det vil sige, at i forsøget på at lære noget nyt, så vil processen ofte være fyldt med fejl. Gymnasterne skal lære, at der er forskel på at fejle og på at give op.

BGI Gymnastik Cup tilbyder netop rammerne for, at holdene kan deltage og prøve ting af, som endnu ikke er færdige. Prøve kræfter med det, som der arbejdes på derhjemme og som endnu ikke er helt perfekt. Ganske enkelt for at prøve det af i en konkurrence- eller opvisningssituation, som også skal ses som et værktøj i processen.

Langsigtet udvikling

Vi ønsker at fastholde børn og unge i gymnastikken så længe som muligt. Dette sker bedst ved at fremhæve den langsigtede udvikling, så børn og unge ikke oplever at de brænder ud eller mister motivationen for at dyrke gymnastik. BGI Gymnastik Cup skal ses som et træningsredskab eller et middel, til de enkelte gymnasters udvikling og ikke som et mål i sig selv. Vi håber, at ved at gymnasterne deltager denne dag, at de fornemmer den følelse det giver dem at stå på gulvet og vise hvad de har arbejdet på. Og at dette kan motivere dem yderligt, til at gå hjem i hallen og arbejde videre.

Det praktiske

Reglement og bedømmelse

Man kan frit vælge om man vil have sit hold bedømt eller ej. Når man deltager i BGI’s GymnastikCup, skal træneren på forhånd have taget stilling til, om man vil bedømmes eller ej. 

Reglementet kan læs i sin fulde længde her

Konkurrencebedømmelse

Ønsker man at deltage i konkurrencen om dette års GymnastikCup-pokal, vil man blive bedømt ud fra GymDanmarks TeamGym-reglement. Der vil være uddannede dommere til stede, som vil stå for bedømmelsen og pointgivning. For at kunne konkurrere om pokalen, skal man som hold udføre 2 ud af de 3 klassiske elementer i TeamGym (rytme, minitrampolin og banespring). Deltager man med alle 3 elementer på dagen, skal man som træner på forhånd vælge de 2 discipliner, som man ønsker skal være pointgivende i konkurrencen.

Generel konkurrencebedømmelse

Man kan som træner også vælge, at holdet ikke skal bedømmes ud fra point, men i stedet have kommentarer på, hvordan der kan optimeres i det videre arbejde. Dommerne vil altså komme med råd til sammensætning af springomgange og holdomgange, valg af momenter og sammensætning af rytmeserien.

Vælger man denne form for bedømmelse, så deltager man ikke i konkurrencen om GymnastikCup-pokalen.

Opvisningsfeedback

Der vil på dagen også være erfarne instruktører fra opvisningsgymnastikken til stede, som vil komme med vejledning til sammensætningen af det fremviste.

Man skal som træner beslutte på forhånd om man vil have denne feedback eller ej.

HUSK, at man som opvisningshold også kan vælge at deltage i konkurrence om GymnastikCup-pokalen, hvis man vil. Her vil man blot skulle indgå i ovenstående bedømmelse på lige fod med de andre hold.

Detaljeret reglement samt dommere og vejledende opvisningsinstruktører vil blive annonceret senere.

Pris

Det koster 50 kr. pr. gymnast. 

 

Faciliteter og springmulighed

Når du deltager i BGI’s GymnastikCup, vil der være forskellige muligheder som trænerne skal tage stilling til på forhånd.

Vi arrangerer det klassiske TeamGym konkurrence-setup, med rytmegulv, 15m fiberbane, minitrampolin (med og uden pegasus) med landing i landingsmåtter. Der vil ligeledes være en prøvehal, til brug før man skal udføre sin reelle forevisning foran publikum og dommere.

Man vil også kunne vælge at springe 15m og 20m PE Airtracck, både til landingsmåtter, men også til semihård landing, med landingsmåtten placeret oven i en springgrav.

Det er også muligt at springe minitrampolin til semihård landing.

Forplejning

Der vil være kage og frugt til deltagerne efter konkurrencen, og der kaffe tilgængeligt for forældre i løbet af dagen. 

Der vil på dagen ikke tilbydes mad, så vi opfordrer til, at man som hold aftaler at tage madpakke med og hygge sammen med spisning.

 

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os i forbindelse med afklarende spørgsmål. Vi henviser til nedenstående kontakt:

 

Ole Holmskov Hansen

TeamGym- og gymnastiklærer

BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

Mail: ole.holmskov@bgi.dk

Tilmeld dig her

Vi benytter cookies

OK