Bio Gym Innovation

BGI akademiet har i nogle år haft et udviklingsprojekt, der er konkretiseret i Bio Gym Innovation. Hovedoverskrifterne er sundhed, bevægelse og naturvidenskab. Processen blev igangsat i 2018, og vi af flere omgange involveret diverse interessenter, der har været med til at give input til projektet.

 

Projektet består af:

 • Udearealer med løbesti og labs
 • Bygning med skibakke der indeholder diverse naturfagslokaler, testcenter og idrætsfaciliteter
 • Læringsforløb i samarbejde med grundskolen og ungdomsuddannelserne i vores nærområde

 

I projektet er der desuden et ønske om, at vi åbner endnu mere for lokalsamfundet både i forhold til gratis benyttelse af nogle af faciliteterne, men også i form af betaling for f.eks. brug af vores skibakke eller test -og træningscenter.

Skærmbillede 2021-04-07 kl. 10.10.32.png

Vi er allerede i gang med at realisere dele af projektet, og vi har således i 2020 etableret parkeringsareal med udkørsel til Bjerrevej, beachhåndboldbaner, mindfulnessområde og badesø. Desuden er området beplantet med blomstereng og en rig variation af træer for at fremme biodiversiteten.

 

I 2021 vil vi etablere læringssti med labs og diverse fitnessredskaber. Desuden laves endnu en sø og landskabstilpasning således at projektet, når bygningen står færdig fremstår i harmoni med landskabet og de faciliteter, vi har placeret langs læringsstien. Alt dette placeres syd for Gramvej. Der bliver desuden plantet en allé af lindetræer langs Gramvej.

 

Vi påbegynder arbejdet med læringsforløbene, som gerne skulle give os inspiration til indretning af faciliteterne, således at vi får tænkt bevægelse, sundhed og naturvidenskab som den gennemgående didaktiske røde tråd. Læringsforløbene skal dække 9., 10. og 1g(STX/HTX), og de udarbejdes i et format, der gør det optimalt, at forsøg/eksperimenter afvikles i de nye faciliteter. 

Skærmbillede 2021-04-07 kl. 10.10.44.png
luftfoto_2021_syd.jpg

I 2021 går vi også i gang med projektering af bygningen, som vi forventer skal stå færdig i august 2023.

 

Bygninger projekteres til at være 10.000 m2, og vil blandt andet indeholde følgende:

 

 • Skicafe/museum
 • Diverse naturfagslokaler
 • Testcenter
 • Idrætshal
 • Indendørs padelbaner
 • Kampsportscenter
 • Bibliotek
 • Genbrugsbutik
 • Opholdsarealer
 • Omklædningsfaciliteter
 • Kursusværelser

…og meget mere

Se vores linjer

Nyheder

Vi benytter cookies

OK