Hvad koster et år på efterskolen BGI akademiet

Ugeprisen for skoleåret 2021/2022 er på 2.525 kr. Herfra skal naturligvis trækkes statsstøtten, der fastsættes ud fra indkomstgrundlaget.

Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til den statslige elevstøtte. For udlændinge, der op til skolestart har haft lovligt ophold i Danmark i mindst to år, gælder det samme.

I nedenstående prisberegner kan du beregne, hvad skal du betale – din samlede egenbetaling – for et efterskoleophold. Resultatet afspejler prisen efter elevstøtte fra staten og et eventuelt nedslag i indkomstgrundlaget for hjemmeboende børn under 18 år ved skolestart.

Prisberegner

På BGI har vi i skoleåret 2020/21 42 uger.

Vi har også 3 udlandsture, der alle er indregnet i skolepengene. Desuden dækker beløbet en tøjpakke med forskelligt idrætstøj som eleverne skal bruge i forskellige idrætsmæssige sammenhænge; blandt andet vores gymnastikopvisninger, boldstævner og cykelløb.

Der tillægges et egenbetalingsbeløb på 8.000 kr. for den internationale linje, hvilket blandt andet inkluderer en ekstra studietur til Cambridge.

Vælger man skilinjen er der en ekstra egenbetaling på 16.500. Merprisen dækker linjens fire ekstra skiture, hvor alt er inklusiv.

Senest 14 dage efter man har fået tilbudt en plads på skolen, betales et indmeldelsesgebyr på 2000 kr. - dette gebyr refunderes ikke ved en eventuel senere udmeldelse.

Hvis skoleopholdet afbrydes efter skolestart opkræver vi 4 ugers skolepenge i afbrydelsesgebyr (der ydes ikke statsstøtte til denne betaling). Beløbet dækker skolens omkostninger og vil blive opkrævet uanset om afbrydelsen sker på elevens, hjemmets ellers skolens foranledning.

Øvrige muligheder for støtte til efterskoleophold

Udover statsstøtten kan der være mulighed for at ansøge om yderligere støtte til dit efterskoleophold. Du kan ansøge om individuel støtte gennem BGI akademiets interne pulje, om stipendieordninger eller via lokale støttemuligheder i din hjemkommune.

Individuel støtte til efterskoleophold

BGI akademiet har en pulje til individuel støtte. Vores bestyrelse har fastsat en række retningslinjer for ansøgningen, og du søger via et ansøgningsskema, som fås hos skolen. Ansøgningen om individuel støtte er særligt forbeholdt familier med en lav indkomst, eller hvor der er sket væsentlige ændringer i husstandens indkomst.

Stipendieordninger

Efterskoleforeningen administrerer stipendieordninger, og varetager ansøgningerne dertil. Det er muligt at søge to forskellige stipendier, og dermed opnå ekstra støtte;

  • stipendie målrettet unge med anden etnisk baggrund en dansk
  • stipendie målrettet unge fra lavindkomstfamilier med sociale udfordringer

De præcise vilkår for stipendier er beskrevet på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Lokale muligheder i din hjemkommune

Det er desuden muligt at søge om støtte via lokale fonde og legater i din hjemkommune, eller via de kommunale sagsbehandlere i jeres hjemkommune.

Vil du vide mere?

mail: info@bgi.dk eller tlf. 7568 1022

Linjer

Kommende arrangementer

Vi benytter cookies

OK