Målrettet talentarbejde med fokus påkoncentration

Af: Jonas Kjærsgaard

Målrettet talentarbejde med fokus på koncentration

BGI tilbyder som noget nyt målrettet talentarbejde med fokus på koncentrationen som en integreret del af den daglige træning. Formålet med talentarbejdet er at dygtiggøre den enkelte elev både sportsligt og mentalt.

Som et led i den sportslige og mentale udvikling vil trænerne på de enkelte linjer afholde personlige samtaler med eleverne. Samtalerne skal bidrage til at give eleverne en forståelse af, hvad deres konkrete opgave i kampsituationer er – en forståelse, som skal hjælpe elevernes evne til at holde fokus.

Mange elever oplever, at det kan være svært at holde fokus i præstationsmiljøer, hvor eleven bliver udsat for pressede situationer. Typisk opstår der tanker, som kan virke forstyrrende for, at eleven kan præstere optimalt. Formålet med talentarbejdet er at give eleven redskaber til hurtigst muligt at vende tilbage til det optimale koncentrationsniveau. Eleverne skal lære at blive bevidste om deres individuelle opgaver.

Det nye tiltag skal skabe rammerne for at rykke det enkelte talent mentalt.

For dem, som virkelig vil

Talentarbejdet stiller store krav til den enkelte elev, og vedkommendes evne til at arbejde med sig selv. Til gengæld får eleven værktøjer til den mentale værktøjskasse, som kan bruges i rejsen fra talent til elitesportsudøver.

Talentarbejdet er for dem, som virkelig vil det.

Som et led i talentarbejdet er kandidatstuderende Jukka Rysgaard og Dennis Sørensen fra Aalborg Universitet for tiden på besøg på BGI. Jukka er, udover sit studie, tilknyttet amerikansk fodbold-linjen på BGI-akademiet.

De to idrætsstuderende optimerer elevernes træningsformer ved hjælp af forsøg, som skal give eleverne de bedste forudsætninger for at opbygge den nødvendige muskelmasse til dyrkelse af deres sport.

Ved hjælp af nøje opmålte forsøg får eleverne udarbejdet et personligt træningsprogram, som passer lige netop dem bedst.

 

Læs også om vores nye linje, Lifeskills, som ligeledes har til formål at fremme eleverenes mentale færdigheder. 

 

Flere nyheder

Se voreslinjer

Vi benytter cookies

OK