Drama

I drama arbejder vi med teater og drama som udtryksform. Faget styrker elevens evne til at spille en rolle i en teatersammenhæng. Dannelsesmæssigt giver dramaøvelserne et indblik i og en forståelse for, hvordan relationer og roller opstår i virkeligheden.

Formål


- at udvikle eleven fornemmelse af rum og figur
- at give eleven oplevelser med stå på en scene
- at give eleven større selvtillid
- at lære eleven at indleve/identificere sig med en given rolle
- at stimulere elevens fantasi ved improvisation
- at lave små optrædener som øger oplevelsen af sammenhold i gruppen - at give eleven oplevelsen af kropssprog som udtryksform

- at give eleven redskaber til at forstårollespil og statusspil i virkeligheden udenfor scenen.

Indhold


- arbejde med drama- og teaterarbejdets grundelementer (agering, rum, figur, forløb)
- arbejde med statusøvelser
- Igangsættende øvelser og dramalege, som styrker elevens energi, koncentration, krop og stemme
- rollespil, som styrker fantasi og gå-på-mod
- ideoplæg til roller primært med udgangspunkt i improvisation

Slutmål:

  • at eleven ved hjælp af improvisation kan skabe troværdige roller
  • at eleven gennem improvisation kan skabe troværdige scener i samspil med andre
  • at eleven kan forholde sig til status og rollespil i virkeligheden

 

 

Vi benytter cookies

OK