Fodboldskills

Formål:

Eleverne lærer og udvikler individuelle tekniske og taktiske færdigheder, samt får en bevidst omkring kroppens muligheder på små områder, som så kan bruges i det færdige spil på fodboldbanen.

Der er fokus på, at eleverne lærer tekniske detaljer og lærer selv at træffe valg i de enkelte situationer på banen – dvs. fokus på at eleverne udvikler og lærer at mestre fodboldtekniske kompetencer ud fra både kropslig og tankemæssig handlinger.

Vigtigt er det at udvikle glæde og legen med fodbolden, så det er med til at skabe motivation og inspiration for den enkelte elev.

Indhold:

Der vil altid være masser af bold med i træningen, hvor gentagelser og afprøvning af egne tekniske evner er i centrum omkring – dvs. tekniske færdigheder både individuelt og i relation til det færdige spil med andre.

Eleverne lærer at skulle vurdere sig selv og coache andre elever, samtidigt med de er med til at udvikle vores Goal Stations nye muligheder for god og inspirerende træning.

Træningen vil være med mest træning i Goal Stations, men det vil også være gennem futsal, indefodbold og fodboldgolf, hvor eleverne skal være selvtænkende og lære at navigere under pres både fysisk og mentalt.

Slutmål:

Målet er at skabe og give eleverne en mere legende og udviklingsorienteret tilgang til fodbolden, hvor både glæde og konkurrencemomentet er i centrum i et inspirerende fodbold- og læringsmiljø med fokus på at skabe selvtænkende spillere.

Tilrettelæggelse:

Fodboldskills adskiller sig fra linjertræning, da fokus er baseret på individuelle færdigheder – dvs. lærere og elever samarbejder omkring elevens fokuspunkter og træningsmål via samtale, og læreren har ansvaret for faglige undervisning er god for den enkelte elev – Valgfaget har et modul om uge på 75 min.

Vi benytter cookies

OK