Guitar

Formål:

Fagets formål er at give eleverne mulighed for at udtrykke sig via musik, helt specifikt ved hjælp af guitaren.

Formålet er desuden at give eleverne et overblik over basal musikteori.

Indhold og tilrettelæggelse:

I timerne arbejdes der altid med en guitar i hånden. Vi arbejder med den grundlæggende musikteori, med basale akkorder, udvidelser og skalaer.
Eleverne inddeles I mindre grupper efter niveau, og vi arbejder med forskellige øvelser der passer til gruppens nuværende niveau rent teoretisk og praktisk.

Vi arbejde udelukkende på akustiske instrumenter.

Vi vil arbejde med forskellige stilarter inden for musikkens verden, som f.eks pop, rock, punk, soul, blues.

Slutmål:

At eleverne forbedrer deres musikalske evner og kundskaber på guitaren. At eleverne opnår større bevisthed omkring musikkens regler og teorierne bagved dette.

Vi benytter cookies

OK