International outlook

Formål:

Formålet med faget ”International Outlook” er at give eleverne en større forståelse af kulturerne i andre lande. Eleverne skal gennem bl.a. projektarbejde, kontakt med elever fra andre lande og arbejde med samfundsrelevante emner opnå en større viden om verden uden for de danske grænser.

Indhold og tilrettelæggelse:

Timerne er generelt bygget op efter strukturen i klassiske boglige timer. Forskellen er dog, at der er en stor grad af medbestemmelse i faget, hvor eleverne også selv får lov til at bestemme hvilke emner, der skal arbejdes med i løbet af året.

Generelt er der meget gruppearbejde, eksempelvis når der arbejdes med madkultur fra andre lande eller om det amerikanske præsidentvalg, men der kan også være tale om projekter, der omfatter klassen som helhed, eksempelvis, når eleverne skriver artikler til BGI-magasinet på engelsk.

Der arbejdes både på dansk og engelsk i faget, afhængigt af emnet, der behandles.

Undervisningen tilrettelægges med et ugentligt modul på 80 minutter.

Slutmål:

  • At eleven opnår en større forståelse af verden og landene omkring sig.
  • At eleven forbedrer sine sprogkunstskaber

At eleven opnår en større forståelse for den kulturelle baggrund for flere af deres

Vi benytter cookies

OK