Rulleski

Formål

Formålet med undervisningen i rulleski er, at give eleverne kendskab til en alsidig og skånsom sportsgren. Vi starter med basale færdigheder på rulleski, og vil gradvist øge fokus på tekniske færdigheder. Gennem træningen får eleverne styrket både balance, koordinationsevne og kernemuskulaturen, da disse alle er grundlæggende elementer i rulleski. Eleverne vil ligeledes blive indført i vedligehold af udstyr, så det fungerer bedst muligt til den daglige træning.

Indhold

Vi starter med basale færdigheder på rulleski, så eleverne får en føling med sportsgrenen. Herefter rettes fokus mod tekniske færdigheder, hvor vi vil gennemgå forskellige elementer indenfor skøjteteknik på rulleski. Vi vil gennem videoanalyse af hinanden, få indblik i, hvilke tekniske elementer der er mest hensigtsmæssige for at komme effektivt fremad på skiene og samtidig forsøge at mestre disse elementer.

Udover træningen på skiene skal eleverne også lære at vedligeholde både ski og stave, så udstyret et effektivt og forsvarligt at køre på. Hvis vejret er for dårligt til at køre på rulleski (sne på vejene eller frostvejr) vil vi lave barmarkstræning, enten inde i form af styrkeøvelser, eller ude i form af løb eller lignende.

Vi fokuserer primært på skøjte-teknik, og vil mod slutningen af året deltage i løb, hvor eleverne får testet deres tillærte færdigheder af.

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod at eleven:

  • Er blevet i stand til at køre på rulleski
  • Har udviklet en hensigtsmæssig teknik til effektiv kørsel på skiene, samt er blevet i stand til at guide andre teknisk
  • Har forbedret sin kondition samt balance og koordinationsevne
  • Har stiftet bekendtskab med en anderledes sportsgren og har lyst til videre udvikling

Vi benytter cookies

OK