Tysk Xtra

Formål:

Fagets formål er at give eleverne mulighed for at komme i dybden med skriftlige og mundtlige problemstillinger fra den daglige sprogundervisning. Formålet er desuden at give eleverne mulighed for få ekstra hjælp eller udfordringer på udvalgte områder i faget tysk.

Indhold og tilrettelæggelse:

I timerne gennemgås grundlæggende grammatiske områder, og eleverne arbejder selvstændigt med hver deres sproglige område og får ved behov grundig gennemgang af specifikke teorier og regler.

Eleverne arbejder også i grupper med forskellige øvelser – både skriftligt og mundtlig. I faget gøres der brug af interaktive grammatikøvelser, ordbøger – både digitale og trykte, musik, film og rollespil samt andre sproglige hjælpemidler.

Valgfaget TyskXtra henvender sig til elever, som grundlæggende oplever vanskeligheder i forbindelse med tysk og derfor har brug for repetition af tidligere bearbejdet stof, ligesom der vil være mulighed for at få hjælp og støtte i forbindelse med opgaver og afleveringer givet i den almindelige tyskundervisning.

TyskXtra er i princippet lektiefrit.

Slutmål:

At eleverne har forbedret deres sproglige kunnen, deres arbejdsmetoder og har opnået større sikkerhed og selvtillid op til de afsluttende prøver i maj/juni.

Vi benytter cookies

OK