Volley

Formål

Formålet med faget volleyball er, at eleverne får kendskab til såvel spillets helhed som enkeltdele. Vi vil have fokus på tekniske færdigheder samt søge at oparbejde en gradvis øget spilforståelse. Dette gør sig gældende for såvel beachvolley som indendørs volleyball.

Indhold

Teknisk:      

Baggerslag, fingerslag, smash, forsvar, blokade, modtagning, serv, lop og hævning.

Taktisk:       

Spilforståelse, opstilling, spilsystemer herunder ”indløb” og ”fremløb”.

Eleverne vil ligeledes prøve at dømme hinanden i kamp.

Tilrettelæggelse

Undervisningen vil primært foregå med bold, hvor vi både vil spille med og mod hinanden. Øvelserne vil variere mellem enkelt-, par- og gruppeøvelser, disse vil tage udgangspunkt i spilnære situationer. Vi vil arbejde en del med småspil, som sigter mod det færdige spil 6 mod 6.

Faget er et valgfag af 1 modul á 80 min. varighed pr. uge .

Slutmål

Målet er at eleverne har fået kendskab til såvel spillets helhed som enkeltdele.

Vi benytter cookies

OK